Onderwijs

Binnen de onderwijswereld is schaalvergroting aan de orde van de dag. Schoolbesturen en -directies worden daardoor geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van beheer en exploitatie. Ultimo staat u bij op het gebied van efficiënt facility, IT service management en vastgoed- en ruimtebeheer.

Vraag meer informatie aan
 

  Stroomlijn uw schoolomgeving en de ondersteunende processen

  Om de onderwijstaken op passende wijze uit te voeren is een gestroomlijnde organisatie van de schoolomgeving en de ondersteunende processen een must. Doel hiervan moet zijn om enerzijds de (interne) klant te voorzien van een betere dienstverlening en anderzijds een efficiëntere uitvoering van de processen op de achtergrond. Een hele uitdaging, want u moet dit doen met beperkte middelen en een beperkt aantal mensen.

  Door de ondersteunende processen met Ultimo te automatiseren, maakt u het mogelijk om het vastgoedbeheer en de onderhoudswerkzaamheden efficiënter in te richten en uit te laten voeren. Ruimtes en middelen worden keurig gereserveerd en correct geregistreerd. Contractuele afspraken met toeleveranciers zijn verder overzichtelijk in te zien. En het beheer van IT-middelen en de workflows op de IT-afdeling verlopen gestructureerd en gestroomlijnd.

  Een passende oplossing voor alle schooltypes: (gebundeld) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en overige vormen van onderwijs.

  Uw voordelen met de Ultimo software:


  • Grip op uw vastgoed, daardoor ook beter in staat om exploitatievraagstukken te beantwoorden
  • Verbetering van uw interne dienstverlening door op klantgerichte wijze uw processen onder de loep te nemen en aan te passen
  • Eindelijk compleet inzicht in al uw inventaris, middelen en IT-middelen. Weet wat u kunt besparen
  • Registreer incidenten om uw veiligheidsbeleid te monitoren en bij te sturen

  Meerjaren Onderhoud altijd inzichtelijk

  Voor een evenwichtige exploitatie en inzicht in het verloop van de te verwachten onderhoudskosten op de lange termijn van uw vastgoed en gebouwgebonden installaties kunt u de module Meerjarenplanning Onderhoud gebruiken om meerjaren onderhoudsplanningen te genereren. Door op gedegen wijze te budgetteren is het mogelijk om het onderhoud op lange termijn inzichtelijk en goed onderbouwd te plannen en de uitvoering van de activiteiten aan te sturen.

  Binnen het onderwijs worden de volgende oplossingen van Ultimo veel gebruikt

  Enkele klanten in deze sector

  “We hebben de mijlpaal van 10.000 meldingen al gehaald.”

  “Integrale inzet voor ITSM en Facility Management.”

   


  Radboud Universiteit

   Ik wil meer informatie ontvangen over Ultimo

    

   We staan ook telefonisch voor u klaar

   Bram Van Laeken
   Sales Engineer

   Mike Timmerman
   Account Manager

   Wim de Beer
   Manager Sales


   Maandag - vrijdag, 8:00 - 17:00 uur: 015 - 444144